Podrška

Punu podršku u radu, kao i odgovore na sva pitanja dobićete odmah nakon registracije. Ovo je tim ljudi koji vas očekuje.
Oni su samo dio od nekoliko hiljada ljudi sa našeg područja koji rade u ovoj kompaniji

Aida Hadžismailović

Preko dvije godine u kompaniji.
Rang - Silver team Leader

Igor Martinović

U kompaniji od septembra 2017
Rang - Bronze Team Leader

Milena Mećej

U kompaniji preko dvije godine Rang - Gold team Leader

Aida Tutnjić

U kompaniji od decembra 2017
Rang - EA

Zila Subašić

U kompaniji od decembra 2017
Rang - EA

Avdo Muslić

U kompaniji od novembra 2017
Rang - EA