Načini zarade

 

  1. Stvaranje vlastitog tima

  2. Promocija proizvoda

  3. Prodaja vlastitih proizvoda

  4. Dovođenje novih prodavaca

  5. Zarada promocijom aukcija

​1. Stvaranje tima donosi dugoročnu stabilnu finansijsku korist. Zarada je moguća do 12 nivoa u dubinu, a učlanjenje je besplatno. Dovođenje bar pet osoba spremnih da rade, i uključuju nove članove, može biti dovoljno za stabilan mjesečni prihod.

​2. Promocija proizvoda sa Tripleclicks prodavnice donosi proviziju za svaki prodati proizvod koji ste promovisali.

​3. Prodaja vlastitih proizvoda - oglašavate i prodajete svoje proizvode. Članovi kompanije imaju interes da kupuju od vas jer time sebi grade status u kompaniji.

​4. Prodavac kojeg vi dovedete, doživotno je vaš - doživotno imate proviziju od svakog proizvoda koji on proda.

5. Zarada promocijom aukcija (pricebenders) - ova aukcije su veoma popularne jer se, na njima, mogu kupiti potpuno novi proizvodi povišestruko nižim cijenama. Promocijom aukcuia, vi, kao SFI član imate dodatnu zaradu.